A still from Keeping Up With the Kashubians featuring Puste Noce singers from Kashubia in northern Poland. Puste Noce (meaning Empty Nights) is an old custom of singing mourning songs during the night before the funeral in the home of the deceased. The singers gather round the coffin to give the person a traditional send-off. Puste Noce is a disappearing custom in Poland.   --------  Fotos z filmu Kaszubi prezentujący kaszubskich śpiewaków podczas Pustej Nocy. Pusta Noc to stary zwyczaj całonocnego śpiewania pieśni żałobnych odbywającego się nocą poprzedzającą dzień pogrzebu.

A still from Keeping Up With the Kashubians featuring Puste Noce singers from Kashubia in northern Poland. Puste Noce (meaning Empty Nights) is an old custom of singing mourning songs during the night before the funeral in the home of the deceased. The singers gather round the coffin to give the person a traditional send-off. Puste Noce is a disappearing custom in Poland.

--------

Fotos z filmu Kaszubi prezentujący kaszubskich śpiewaków podczas Pustej Nocy. Pusta Noc to stary zwyczaj całonocnego śpiewania pieśni żałobnych odbywającego się nocą poprzedzającą dzień pogrzebu.

Keeping Up With the Kashubians received the Paul Watson Prize for the best MA Visual Anthropology final film project in the Academic Year 2014 - 2015

Keeping Up With the Kashubians received the Paul Watson Prize for the best MA Visual Anthropology final film project in the Academic Year 2014 - 2015

A room in the house of the deceased laid out to host Ostatnia Kawa,  which means Last Coffee. During Puste Noce, family and friends gather to share Ostatnia Kawa, their final meal with the person to be buried the following day.  --------  Pokój przygotowany do uroczystości Ostatniej Kawy . Podczas Pustych Nocy, rodzina i przyjadziele spotykają się na tz. Ostatnią Kawę, czyli ostatni posiłek z osobą, która będzie pogrzebana.

A room in the house of the deceased laid out to host Ostatnia Kawa, which means Last Coffee. During Puste Noce, family and friends gather to share Ostatnia Kawa, their final meal with the person to be buried the following day.

--------

Pokój przygotowany do uroczystości Ostatniej Kawy. Podczas Pustych Nocy, rodzina i przyjadziele spotykają się na tz. Ostatnią Kawę, czyli ostatni posiłek z osobą, która będzie pogrzebana.

Keeping Up With the Kashubians (2015) is a short observational film taking place in Kashubia, a rural region in northern Poland.
It is my first short documentary film and formed part of an MA in Visual Anthropology at Goldsmiths College.
---
„Kaszubi“ (2015) to krótki filmowy portret współczesnych Kaszubów. Jest to mój pierwszy film, i zarazem finałowy projekt magisterski na wydziale Antropologii (specjalność Antropologia Wizualna) na uniwersytecie Goldsmiths.

 
A woman wearing a traditional Kashubian outfit waits to join a religious procession in Szemud.

A woman wearing a traditional Kashubian outfit waits to join a religious procession in Szemud.